Babymassage

Det finns många goda skäl till att delta i en kurs i spädbarnsmassage!

babymassage

Babymassage är ett bra sett att komma närmare sitt barn och ger tillfälle att vara tillsammans i lugn och ro. Det hjälper föräldern att lära känna sitt barns signaler och kan vara ett redskap för att ge sitt barn kroppskontakt om man är osäker på hur man kan närma sig sitt barn.

Särskillt om mamman drabbats av en depression efter förlossningen kan detta vara värdefullt. Det nyfödda barnet behöver all närhet och kroppskontakt det kan få och även om behovet med tiden minskar så kan det vara mysigt att få lite massage när man kommer hem från dagis eller skolan även för äldre barn.

För partnern som inte kan amma kan babymassagen vara ett bra sätt att få egen tid med  sitt barn. Babymassagen hjälper partnern och barnet att knyta an till varandra och partnern får ett sätt att ge barnet hudkontakt vilket stärker parntnern i sin föräldraroll.

Människor har i alla tider masserat sina barn runt om i världen. Framförallt i österländksa kulturer, Afrika och Sydamerika. Bland annat har man insett att babymassagen hjälper mamma att bli lyhörs för sina barns behov och signaler. Barnen behöver inte blöjor och har sällan kolok eller sömnstörningar.

Till västvärlden kan man säga att babymassagen kom i mitten av 1970-talet

Spädbarnmassagen enligt den metod som jag lär ut har Vimala McClure från USA utvecklat. Vimala är även grundare till den internationella föreningen för spädbarnsmassage (IAIM- Inernational Assosiation of Infant Massage)

Jag är sedan 2002 Certifierad IAIM Instruktör.

Även om babymassagen i första hand är ett sätt att lära känna sitt barn och dess signaler så hjälper det till att stimulera barnets hud, beröringssinne, blodomlopp och motorik. Massagen hjälper barnet att lära känna sin kropp och att sätta gränser genom att den som ger massage slutar när barnet tröttnar.

Många barn blir trötta av massagen och det kan vara ett bra sätt att avsluta dagen på. Det kan vara värt att prova om barnet har svårt att komma till ro på kvällen.

Baby-massage 5

Jag har själv haft många barn med kolik som även blivit hjälpa mycket av massagen. Det finns vissa massagestrykningar som är speciellt bra om man har en kolikbebis. Vattenhjulet och Sol & Måne.

De flesta BVC lär i dag ut dessa två övningar då de vistat sig vara mycket effektiva på barn med lite jobbig mage.

När kan man börja massera sin bebis?

Direkt när barnet är fött kan man börja massera. Det är ingen djupgående massage och inte skadligt för barnet utan handlar om beröring och närhet. Studier har även sivat på att prematura barn som får massage tillgodoser sig mat bättre och går därför upp i vikt snabbare vilket resulterar i att de oftast inte behöver ligga på neonotalen lika länge som barn som inte får massage.

Föräldrakurs i spädbarnsmassage

Lämna ett svar