Aerobics

Fitness dance


Aerobics

är ett samlingsnamn på olika typer av träningspass som bygger på aerob träning, som gett aerobics sitt namn. Med aerobics förstås vanligen inomhusträning i grupp till en ledares instruktioner och till musik. De flesta aerobicspass utgör därför en specifik form av motionsgymnastik. Aerob träning betyder träning med tillgång till syre, således konditionsträning. Konditionen begränsas i första hand av hjärtats förmåga att pumpa ut blod i kroppen, kärlens förmåga att distribuera blodet och antalet mitokondrier i muskelns celler. Ett aerobicspass utgör därför kardiovaskulär träning.

Aerobicspass förekommer i olika varianter under olika tilläggsbeteckningar. Vanligen förekommande är:

  • Hi/Lo: Ett pass med olika stegkombinationer där hopp ingår. Även muskelträning kan ingå på slutet.
  • Low impact: Samma som Hi/Lo men utan hopp.

Lämna ett svar