Före och efter bilder

Startvikt 96 kg, 1 juni 2012

slutvikt 68,8 kg,  1 juni 2013